1. Ana Sayfa
  2. Sağlık

Beyin Ölümü Nedir ?


1968, Harvard Tıp Fakültesi’nin tanımı olarak beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Aynı zamanda Beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının (kan akımı ve elektriksel aktivite) tamamen ortadan kalkmasıdır.

Beyin Ölümü Testleri

  1. Fiziksel Muayene
  2. Apne Testi
  3. Beyin Sapı refleksleri

Beyin Ölümü Kararı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
(Resmi Gazete, 3 Haziran 1979, Sayı 16655).

Madde 11:
Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin
ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak
suretiyle, biri kardiyolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik
hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.

Beyin Ölümü ? Bitkisel Hayat ?

  • Bitkisel Hayatta Hastanın solunumu devam eder.
  • Bitkisel Hayatta bazı durumlarda iyileşme durumu vardır.
  • Beyin ölümünde hasta solunum cihazına bağlanır.
  • Beyin ölümünde hastanın hayata dönmesi mümkün değildir.

Yorum Yap