1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu Tanıyın


11. yüzyılda Selçuklu Türkleri, liderleri Tuğrul yönetiminde İran, Irak ve Suriye’de hüküm süren büyük Selçuklu hanedanını kurdular.

Selçuklu Türkleri Anadolu’ya ilk yerleşen Türklerdir. Selçuklu Türkleri, Orta Anadolu’da büyük bir kültürle aydınlanmış, hoşgörülü bir hükümet olmuşlardır.

1071’de Tuğrul Bey’in yeğeni Alp Arslan, Van Gölü yakınlarındaki Malazgirt’te Bizanslıları mağlup etti. Böylelikle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu etnik, siyasi, dini, dilsel ve kültürel alanlarda köklü bir dönüşüm geçirmiştir. Anadolu’da Selçuklu Sultanlığı 14. yüzyılın başına kadar devam etti.

Selçuklu medeniyetinin zirvesi, siyasi, ekonomik, dini, sanatsal ve edebi merkezi Konya ile 13. yüzyılın ilk yarısında geldi.

Selçuklular, padişah, bakanları ve valileri etrafında teşkilatlanmış merkezi bir idare kurdu. Bilim ve edebiyat, tıpkı mistik şiir gibi gelişti. Anadolu, doğu ile batıyı birbirine bağlayan büyük yollarla gelişmiştir ve bu güzergahlar boyunca inşa edilen kervansarayların çoğu bugün hala ayakta. Tarım, sanayi ve el sanatları geniş bir alana yayıldı ve ülke birdenbire camiler, medreseler (eğitim kurumları) ve kervansaraylar açısından zengin bir hale geldi.

Yorum Yap