1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Çalışma Ekonomisi Nedir?


Çalışma Ekonomisi Nedir?

Çalışma ekonomisi, ekonomi disiplininin alt dalıdır. Çalışma ekonomisinin araştırma konusu emek hizmeti olarak adlandırılan bir mal piyasasıdır. Çalışma ekonomisi, emeğin işleyişi, bu piyasada çıkan sorunlar ile ilgilenir. Çalışma ekonomisinin öne çıkan özelliği, insan emeği ve emek piyasası ile iç içe olmasıdır.

Çalışma Ekonomisti Kimlerdir?

Çalışma ekonomisti, üniversitelerin ‘’Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri’’ bölümünden mezun olan kişilere denir. Çalışma ekonomistleri, çalışma hayatındaki aktörler olan işçi ve işveren ile ilgilenir. Bunun yanında ayrıca sendikalar, toplu pazarlık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ve personel yönetimi gibi konularda da araştırmalar yapmaktadırlar.

Çalışma Ekonomistlerinin Görevleri

  • Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kurumlara göre değişmektedir.
  • İşçileri ve işverenleri sosyal güvenlik alanında bilgilendirir.
  • Kişileri iş bulma ve iş gelişme konularında bilgilendirir.
  • İlgilileri bilgilendirmek için sendika ve toplu pazarlık alanlarında araştırmalar yapar ve bu bilgileri ilgililer ile paylaşırlar.
  • İş piyasasına yönelik araştırma yaparlar.

Çalışma Ekonomistlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Sözel mantık yeteneği, sözel düşünme yeteneği,

Sosyal bilimlerine meraklı olmak,

Karşısındaki kişi ve/veya kişileri sözel olarak etkileyebilmek,

İnsanlar ile uğraşmaktan keyif almak gibi özelliklere sahip olmaları gerekir.

Çalışma Ortamları

Çalışma ekonomistleri genelde bürolarda çalışmaktadırlar. Ancak bazen bazı işyerlerini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Kamu kuruluşlarında ; T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. yerlerde iş bulma imkanına sahiptirler.

Yorum Yap