1. Ana Sayfa
  2. Kişisel Gelişim

Etkin Liderlik Bir İhtiyaç Mıdır?


İş yaşamında işletmeler, organizasyondaki insanları yönetebilecek, onlarla ortak bir karar belirleyebilecek, iş yerini en iyi şekilde temsil edecek ve hem kendisini hem de çalıştığı kişileri geliştirmek için çaba harcayacak etkin liderlere ihtiyaç duyarlar. Buyüzden de işletmeler, etkin liderlere ihtiyaç duydukları için bu özelliklere sahip kişilerle çalışmak isterler.

Peki bu organizasyon, ortak amaç belirleme, temsil edilme ve gelişim kavramlarının tam tanımları nelerdir?

1. Organizasyon 

İnsanlar ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelip bir topluluk oluştururlar. Lakin her kafadan bir ses çıktığından dolayı orta yolu bulamazlar. İşte bu sebepledir ki oluşturdukları topluluğa yön verecek, onları örgütleyecek ve topluluk içinde karmaşa çıkması durumunda bu durumları önleyecek etkin bir lider ihtiyacı içerisindedirler.

2. Ortak Amaç Belirleme

Topluluk içindeki herkesin inançları, istekleri ve ihtiyaçları farklıdır. İşte buyüzden bu farklılıkları ortak bir paydada eritebilecek, ortak bir amaç belirleyebilecek etkin bir lidere ihtiyaç duyulur. 

3. Temsil Edilme

İşletmeler hem organizasyon içindeki ortak kararı ifade edebilecek hem de işletmeyi en iyi şekilde temsil edebilecek etkin bir lidere ihtiyaç duyarlar. 

4. Gelişim

Etkin liderler, hem kendilerini hem de birlikte çalıştıkları kişileri geliştirmek için çaba sarf eden işletmelerin bu alanlarda ihtiyaç duydukları kişilerdir. 

Sonuç : Lider doğulmaz lider olunur. Yeter ki biz yukarıdaki özellikler açısından kendimizi geliştirmeyi bilelim. Biz değişip, gelişirsek çevremiz de gelişir. 

Yorum Yap