1. Ana Sayfa
 2. Kişisel Gelişim

İş Hayatında Motivasyon Neden Önemlidir?


Motivasyon; bireyin hedefini gerçekleştirmek için verdiği emeklerin bütünüdür. İşyerlerinin işçilerin motivasyonlarını arttırmaları sonucunda motivasyonu artan işçinin verimliliği ve üretkenliği artacak ve böylece işletmeler hedefledikleri sonuçlara daha çabuk ulaşacaklardı. Motivasyonu artmış işçilerden oluşan işletmelerin, işyerlerinin rekabet gücü artacak ve iş piyasasında kendilerine bir söz hakkı söyleme şansı elde edeceklerdir. Motivasyon kavramı, işverenler açısından, işçiler açısından ve örgüt açısından önemi farklıdır.

1.1 İşçiler Açısından Motivasyonun Önemi

İşçilerin iş piyasasına girme amacı, kendisini ve ailesini geçindirmek için bir gelir elde etmektedir. Bunun yanında işçiler güvenli çalışma koşulları içinde bulunmak isterler. İşverenler de karlarını arttırmak için işçilerin motivasyonunu arttırmak için bazı yöntemler kullanır. Bu yöntemler işçilerin motivasyonlarını arttıran faktörlerdir. Bunlar ;

 • İşçiyi ekonomik araçlarla teşvik etmek,
 • İşçiyi psiko–sosyal araçlarla teşvik etmek,
 • İşçiye çalışmalarının karşılığında alması gerektiği ve yeterli ölçüde bir ücret vermek,
 • İşçiye kariyer imkanı sunmak,
 • İşçiye iş güvencesi sağlamak,
 • İşçilerin güvenli ortamda çalışmalarını sağlamaktır.

Motivasyonu artan işçilerin verimi ve üretkenliği artacak böylece işletmelerin rekabet gücü artacak ve müşteri memnuniyeti daha fazla olacaktır. Ayrıca motivasyonu artan işçi işe geç gelmeyecek, devamsızlık yapmayacak ve böylece işetmenin faaliyetleri aksamayacaktır. Motivasyonu artan işçiler kalitesi yüksek ürünler üretmek için bir çaba göstereceklerdir.

1.2. İşveren Açısından Motivasyonun Önemi

Her işverenin ilk amacı kar sağlamaktır. Bunun için işverenler hem işyerlerinde çalışan işçilerin motivasyonunu arttırır hem de müşteri memnuniyeti sağlamak için gerekli çalışmalar yapmaktadırlar.

İşverenler nasıl işçilerin motivasyonunu arttırmak için bazı önlemler alıyorsa ( çalışma süresini azaltma, yüksek maaş vaadi ) işverenlerin motivasyonunu arttırmak için de bazı yöntemler vardır. Bunlardan bazıları;

 • İşçilerin emek ve verimliliğinden yararlanmak,
 • Kar sağlamak,
 • Mal ve hizmet üretimlerinde kaliteli ürünler çıkarılması,
 • Rekabet üstünlüğü sağlama,
 • Müşteri memnuniyetinin fazla olmasıdır.

1.3. Örgüt Açısından Motivasyonun Önemi

Örgüt için motivasyon kavramı; örgüt ve işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortam yaratmak, işçilerin üretim için isteklendirilmesi sürecidir. Örgütler yüksek verim sağlamak için elinde bulunduğu kaynakları etkili ve verimli kullanmaya çalışır.  Örgütlerin motivasyon arttırıcı bazı uygulamalar kullanmaktadır. Bu uygulamaların kullanılmasının amacı, hem işçinin amaçları ile hem de örgütün amaçları arasında bir uyum sağlayarak örgütlerin amaçlarına ulaşmak için kullanmaktır.

Örgütler işçilerin motivasyonlarını arttırmak için hangi işçilerin nelerden motive olabileceğini gözlemlemeli, işçilerin ihtiyaçlarını analiz etmeleridir. Daha yüksek verimlilik için işçilerin ihtiyaçları  göz ardı edilmemelidir.

Yorum Yap