1. Ana Sayfa
  2. Kişisel Gelişim

Liderlik Matrisi ve Liderlik Tarzları


İş hayatında bazı liderler, liderlik matrisine göre yaptıkları işin kendisine odaklanırlar, bazıları ise çevrelerindeki kişilerle olan ilişkilere odaklanırlar. Bazı liderler de hem yaptıkları işe hem de çevrelerindeki kişilerle olan ilişkilere odaklanırlar. Bazılarının ise yukarıda bahsedilen odaklar ile alakası olmaz. Liderlik matrisi adı verilen araç bu yaklaşımları öğrenebilmek için kullanılır.

Liderlik matrisine göre liderlik tarzları dört gruba ayrılmaktadır:

1- İlgisiz Lider

2- İlgili Lider

3- İşe Adanmış Lider

4- Bütünleştirici Lider

1.1. Liderlik Tarzları

1.  İlgisiz Lider

  • Bu liderlik tarzındaki kişiler iş yaşamında sorumluluk almak istemezler, işyerindeki kurallara bağlıdırlar, iş performansları düşüktür, çevresinde oluşan değişimlere direnirler, çalışma ortamındaki işlerin yapılmasını zorlaştırırlar.

2. İlgili Lider

  • Bu liderlik tarzındaki kişiler iş yaşamında gerçekleşen çatışmayı önlerler, sıcakkanlı ve naziktirler, çalışma ortamındaki işlerin yapılmasını kolaylaştırırlar, iş yaşamında çıkan çıktılar ile ilgilenmezler.

3. Bütünleştirici Lider

  • Bu liderlik tarzındaki kişiler iş yaşamında çevresindekileri amaçlara bağlı olmaları için teşvik ederler, iş ortamındaki kararları çalışanlar ile alırlar, yaptıkları iş ile amaçları bütünleştirirler ve yapılan işlere uygun katılım sağlamaktadırlar.

4. İşe Adanmış Lider

Bu liderlik tarzındaki kişiler iş yaşamında iş yaşamında çıkan çıktılar ile ilgilenirler, çevresindekileri eleştirir ve tehdit ederler, iş ortamında alınması gereken kararları kendileri alırlar, iş ortamında sevilmezler ve kendilerinden korkulur, başarıyı korkutarak sağlamaya çalışırlar ve sadece astlar ile iletişim kurmaktadırlar.

Sonuç: Yukarıda bahsedilen liderlik tarzlarında en etkin liderlik tarzı olarak bütünleştirici liderlik tarzı kabul edilmektedir. Bu tarzın kabul edilmesindeki nedenler arasında bütünleştirici liderlerin hem iş yaşamında çalışan kişileri düşünmeleri ve çalıştığı işyerinin performansını düşünmeleri sayılmaktadır.

Kaynakça: AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitimi / Lider Ve Liderlik

Yorum Yap