1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Motivasyonun ve Motiv Kavramının Önemi


Mevsim geçişleri her insanda bir yorgunluk hissi yaratır. Kimi zaman kolumuzu kaldırmak, yataktan çıkmak istemeyiz. Size, sizin için önemli küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlar; sağlıklı beslenme düzeni, hayat tarzı ve uyku saatlerinde oluşacak minik değişikliklerdir. Mesela abur cuburu azalttığımız dönemlerde kendimizi daha hafif hissetmez miyiz? Planlı, programlı bir yaşam stili belirlediğimizde her işimizi tamamladığımızı görmez miyiz? Ya da erken uyanıp, işlerimizi erken bitirip kendimize uzun bir zaman kaldığını görmez miyiz? Bu örnekler motive olmamızda küçük anahtarlardır.

Şimdi gelelim nasıl motive oluruz veya nasıl motive olamayız sorusuna… Aslında çok geniş bir perspektif oluşturan motivasyon kavramı gerek normal hayatımızda gerekse çalışma hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır.


Motivasyon kısaca bireyin kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kendi emel ve istekleri ile harekete geçmesi durumudur. Motivasyon bireysel bir olaydır ve motivasyon insan davranışlarında gözlemlenebilecek bir olgudur. Motivasyonun bireysel bir olay olması, her insanın farklı şeylerden motive olması ile alakalıdır. Motivasyonun insan davranışlarında gözlemlenebilecek bir olgu olması durumu ise bireyin davranışlarının bir patron, eş ya da herhangi bir kişi tarafından yorumlanması halidir. Bireyin davranışlarını yorumlayan kişi gözlemlenen kişinin motive olması için birtakım önlemler alma gereği duyacaktır. Bu önlem bir patron için yüksek ücret verme olabileceği gibi bir eş için de daha iyimser şekilde davranma biçiminde olabilmektedir.

Motivasyon; kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, hedefleri ve performansları ile ilgili kendilerine geri bildirim alabilmeleri durumuyla yakından ilgilidir. Bu durum kişinin ya motive olup daha çok çalışmasına ve başarılı olmasına ya da tam tersi bir şekilde demotive olup kişinin daha az çalışmasına ve başarısız olmasına neden olacaktır.

İnsanlar yaptıkları işlerden istek ve zevk aldıkları sürece performanslarını daha etkin ve verimli bir şekilde ortaya koyacaklardır. Aslında motivasyon kavramının özünü motivler oluşturur. Peki nedir bu motiv kavramı?


Motiv; “bireyin bir harekette bulunması için veya yapacağı bir hareketi diğer bir harekete tercih etmeye itecek şekilde etkileyecek olan sürücü kuvvet ve faktörlerdir.”


İnsan hayatını olumlu veya olumsuz etkileyen çeşitli motivler vardır. Bu motivlerin etkileri bireyin uyarılması sonucunda oluşmakta, iç itilme veya dürtü olarak kendini göstermektedir. Motivler birbirleri ile bağlantılıdırlar. Çünkü ya birbirlerini tamamlamaları gerekir ya da birbirlerinin gücünü azaltmak için etkide bulunup insan davranışlarına yön vermektedirler.

Yorum Yap

Yorumlar (2)

  1. 2 sene önce

    Değerli öğrencilerimizin ve genç arkadaşlarımızın bu konuda mesai harcamaları takdire değer. Günümüzün aslında en üstünde durulması gereken paradigmalarından biridir Motivasyon. Gaye Kübra Erkan’ın kalemine saglik. Iyi tespitler mevcut.

    • 2 sene önce

      Çok teşekkür ederim hocam. Değerli yorumunuzu benden esirgemediğiniz için size minnettarım 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir