1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Sivil Toplum Kuruluşları Nedir?


Sivil Toplum Kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışmakta olan, sosyal, kültürel, politik açıdan ve çevresel hedefler doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, gönüllülük usulüyle işlev sürdürmektedir. Aynı zamanda kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri veya kuruluşları oda, vakıf, sendika ve dernek çatısı altında faaliyet yürütmektedir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir. Sivil toplum kuruluşlarının belirlenmiş işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

1.Kamuoyu oluşturmak yolu ile, bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı olmak,

2. Çoğulcu toplum yapısının oluşumunu sağlamak suretiyle piyasadaki metalaşmaya ve egemen piyasa değerlerine karşı dengeleyici bir unsur olmak,

3. İçeride oluşturulmuş katılımcı ve çoğul bir kültür ile ilerlemiş ve aynı zamanda yönetim tecrübesine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak,

4. Pilot çalışmalar yürütmek, bu çalışmalara kaynak bulmak ya da bu çalışmaları uygulama aşamasına geçirmek yoluyla eğitim, refah ve istihdam konularında devlet politikalarına paralel veya alternatif sorumluluklar alabilmek.

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları

STK’lar dünyada önem kazanırken Türkiye’nin bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Bu sebeple Türkiye’de de STK’lar her geçen gün artan bir şekilde önem kazanmaktadır. Türkiye’de sivil toplum, tarihsel çerçevede vakıf gibi bir geçmişe sahip olsa da, Batılı anlamda sivil toplum olgusu, henüz yeni sayılabilecek durumdadır. Eskiden güçlü bir şekilde var olan, ancak, zamanla yozlaşması engellenemeyen vakıf müesseseleri, aksini savunanlar olsa da aslında birer sivil örgüttür.

Ancak zamanla kaynak probleminin had safhaya ulaşması ile kendini çağın şartlarına uyduramaması ile bugünkü Batılı anlamda STK’lar ile ilgisi olmayan bir yapı kazanmıştır. Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik de dahil, pek çok alanda, devlet görevini STK’lara ya da piyasaya bırakmaktadır. Neo-liberal olsun veya olmasın Türkiye’de sivil inisiyatifi temsil eden hareketler çerçevesinde değerlendirilebilecek pek çok STK mevcuttur.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Başlıca Faaliyetleri

  • Eğitim alanında hizmet verirler.
  • Sosyal yardımlaşma bilincini artırırlar.
  • İnsan haklarını savunur ve gereklerini yaparlar.
  • Doğal afetlerde yardımda bulunurlar.
  • Bilim ve teknoloji alanında bilinçlendirme yaparlar.
  • Çevre ve çevre koruması için çalışırlar.

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan kuruluşlardır.

Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları; devletten bağımsız bir şekilde faaliyet yürüterek, özel kişilerin kanuni olarak kurmuş olduğu her türlü organizasyon için kullanılmakta olan genel bir kavramdır. STK’ların tamamı ya da bir kısmi devlet organları tarafınca desteklendiğinde bile STK bünyesinde, devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul görülür.

Sivil Toplum Kuruluşları Etkinlik Alanları

Eğitim, Sağlık, Sosyal Yardımlaşma, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Çevre, Bilim ve Teknolojidir.

1. Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

• Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

• Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

• Türk Eğitim Vakfı (TEV)

• Türk Eğitim Derneği (TED)

• Millî Eğitim Vakfı (MEV)

• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

2. Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• Kızılay

• Yeşilay

• Türk Kalp Vakfı

• Sigarayla Savaşanlar Vakfı

• Lösemili Çocuklar Vakfı

• Türk Diyabet Vakfı

• Türk Böbrek Vakfı

• Fiziksel Engelliler Vakfı

• Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• Mehmetçik Vakfı

• Türk Hava Kurumu

• Kızılay

• Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği

• Darülaceze

• Can Suyu Yardımlaşma Derneği

• İnsani Yardım Vakfı

• Dost Eli Yardımlaşma Derneği

4. İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• İnsan Hakları Derneği

• Kadın Haklarını Koruma Derneği

• Sokak Çocuklarını Koruma Derneği

• Tüketicileri Koruma Derneği

• Umut Çocukları Derneği

5. Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

•Kızılay

•AKUT (Arama Kurtarma Timi)

•Arama Kurtarma Araştırma Derneği

•Acil Tıp Derneği

6. Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)

• Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)

• Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

• DeniztemizDerneği

• Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)

• Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)

7. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar

• Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)

• Türk Zeka Vakfı (TZV)

• Tarih Vakfı

• Türkiye Bilişim Vakfı

Yorum Yap