1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Tıp Etiğinin 4 Temel Prensibi


  1. Özerkliğe Saygı
  2. Yararlılık
  3. Zararsızlık
  4. Adalet
  1. Özerkliğe Saygı

Özerk birey,
özgür ve herhangi bir dış baskı altında kalmadan, bağımsız olarak kendi başına düşünebilme, kendi hakkında karar verebilme, ve bu karara dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlilik/yetkinliği içerisindedir (yasal sınırlar içerisinde).

2.Yararlılık Prensibi

En üst düzeyde yararlı olma kaygısı ile davranmak, tıbbın
vazgeçemeyeceği temel ilkelerden biridir.
Nasıl yararlı olabiliriz?
Hastanın ağrısının veya acısının giderilmesi
Hastalığın önlenmesi veya tedavi edilmesi
Hastanın mahremiyetine saygı duyma
Hastanın sırrını saklama
Hastanın değerlerine ve seçimlerine saygı duyma
Hastalar arasında ayrımcılık yapmama
Güler yüzlü olma

3.Zararsızlık Prensibi

Medikal Malpraktis -Tıbbi Uygulama
Hatası:
Hatalı davranış veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya veya zarara yol açmaktır.
Komplikasyon: Bakım standartlarına uygun tıbbi uygulamalarda ortaya çıkabileceği ilgili çevrelerce kabul edilmiş olan veya her türlü tedbirin alınmasına rağmen ortaya çıkmasından kaçınılamayan zararlar. (Kabul edilebilir risk)

4. Adalet Prensibi

Adalet prensibine göre, sınırlı olan tıbbi kaynaklar ihtiyaca göre dürüstçe ve hakça paylaştırılmalıdır. Diğer prensipler kişilerle alakalı iken, adalet ilkesi kişilerin bir arada düşünülmesiyle, konuya toplumsal bir boyut katmaktadır.

Toplum normalleri dışında olduğu için damgalanan kişiler gerekli tıbbi bakımı alma konusunda diğerleriyle eşit haklara sahiptir. Kişiler, etnik kökenleri, politik görüşleri, sosyal statüleri, cinsiyetleri, dinleri ya da kişisel özellikleri ne olursa olsun, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan gerekli sağlık bakımını alma hakkına sahiptir.

Yorum Yap